VGR_icon Bestuur

Het bestuur van Vocalgroup Ringfield bestaat uit Martin, Milia, Annemie en Gaby.
Het viertal zit met plezier in het bestuur. Dit is te danken aan de prettige sfeer die er heerst binnen de Vocalgroup. Elk lid draagt op zijn of haar manier hier een steentje aan bij.

Het bestuur vergadert zo vaak als nodig. Na elke vergadering krijgen de leden de eerstvolgende repetitie te horen wat aan de orde is geweest en wat is besloten.  De ledenvergadering is altijd in de maand maart.

Ringfield kent ook enkele interne commissies zoals de muziekcommissie waarin de dirigent een actieve rol heeft, de feestcommissie, activiteitencommissie en kledingcommissie.

Contacten en samenwerken met andere verenigingen levert veel op voor alle partijen. Dat is de reden dat Ringfield actief deelneemt aan projecten zoals “samen winnen Belfeld”. Verder nemen we graag deel aan concerten van andere cultuurverenigingen in de regio

De taken van het bestuur :

secretaris : Annemie Krijn

penningmeester: Martin Nooijen

woordvoerder: Milia Crommentuyn

ledenadministratie en PR : Milia Crommentuyn

algemeen: Gaby Mestrum