VGR_icon Bestuur

Het bestuur van Vocalgroup Ringfield bestaat uit Annie, Christild, Ine, Marian, Martin en Milia.
Het zestal zit met veel plezier in het bestuur. Dit is te danken aan de prettige, open sfeer die er heerst binnen de Vocalgroup. Elk lid draagt op zijn of haar manier hier een steentje aan bij. Vooral het feit dat dit als vanzelf lijkt te lopen is fijn.

Het bestuur vergadert elke 6 weken. Na elke vergadering krijgen de leden de eerstvolgende repetitie te horen wat aan de orde is geweest en wat is besloten.  De jaarvergadering is altijd in de maand mei.

Ringfield kent ook enkele interne commissies zoals de muziekcommissie waarin de dirigent een actieve rol heeft, de kledingcommissie en bij hele repetitiedagen de soep- en broodjescommissie.

Contacten en samenwerken met andere verenigingen levert veel op voor alle partijen. Dat is de reden dat Ringfield actief deelneemt aan projecten zoals “samen winnen Belfeld” , de Stuurgroep en initiatiefnemer was van het “Kerstconcert nieuwe stijl”. Verder nemen we graag deel aan concerten van andere cultuurverenigingen in de regio

De taken van het bestuur :

voorzitter: Ine Lücker

secretaris : Marian Sieben

penningmeester: Martin Nooijen

vice voorzitter: Christild Creemers

ledenadministratie: Milia Crommentuijn

algemene taken: Annie Denessen