VGR_icon Bestuur

Het bestuur van Vocalgroup Ringfield bestaat voor nu alvast uit Gaby ,Martin, Milia en Annemie.
Het viertal al zit met veel plezier in het bestuur. Dit is te danken aan de prettige, open sfeer die er heerst binnen de Vocalgroup. Elk lid draagt op zijn of haar manier hier een steentje aan bij. Vooral het feit dat dit als vanzelf lijkt te lopen is fijn.

Het bestuur vergadert zo vaak als nodig. Na elke vergadering krijgen de leden de eerstvolgende repetitie te horen wat aan de orde is geweest en wat is besloten.  De ledenvergadering moet altijd in de maand maart plaatsvinden.

Ringfield kent ook enkele interne commissies zoals de muziekcommissie waarin de dirigent een actieve rol heeft, de kledingcommissie, PR – Belfeld.nu Facebook commissie, concert commissie en activiteiten commissie.

Contacten en samenwerken met andere verenigingen levert veel op voor alle partijen. Dat is de reden dat Ringfield actief deelneemt aan projecten zoals “samen winnen Belfeld”. Verder nemen we graag deel aan concerten van andere cultuurverenigingen in de regio

De taken van het bestuur :

voorzitter: vacature

secretaris : Annemie Krijn.

penningmeester: Martin Nooijen,

voorzitter en ledenadministratie : Milia Crommentuijn.

algemeen: Gaby Mestrum.

algemeen: vacature