VGR_icon Bestuur

Het bestuur van Vocalgroup Ringfield bestaat uit Marian, Martin, Milia, Annemie en Ger.
Het vijftal zit met veel plezier in het bestuur. Dit is te danken aan de prettige, open sfeer die er heerst binnen de Vocalgroup. Elk lid draagt op zijn of haar manier hier een steentje aan bij. Vooral het feit dat dit als vanzelf lijkt te lopen is fijn.

Het bestuur vergadert zo vaak als nodig. Na elke vergadering krijgen de leden de eerstvolgende repetitie te horen wat aan de orde is geweest en wat is besloten.  De ledenvergadering is altijd in de maand mei.

Ringfield kent ook enkele interne commissies zoals de muziekcommissie waarin de dirigent een actieve rol heeft, de kledingcommissie en bij hele repetitiedagen de soep- en broodjescommissie.

Contacten en samenwerken met andere verenigingen levert veel op voor alle partijen. Dat is de reden dat Ringfield actief deelneemt aan projecten zoals “samen winnen Belfeld”. Verder nemen we graag deel aan concerten van andere cultuurverenigingen in de regio

De taken van het bestuur :

secretaris : Marian Sieben

penningmeester: Martin Nooijen

ledenadministratie en PR : Milia Crommentuyn

algemeen: Annemie Krijn

algemeen: Ger Knops